Dây chằng hàng ABS 4 tấn
  • Dây chằng hàng ABS 4 tấn

Khả năng tải 4 tấn, sản xuất theo thiêu chuẩn Châu Âu

Khả năng tải 4 tấn, sản xuất theo thiêu chuẩn Châu Âu

Write a review

Please login or register to review

Dây chằng hàng ABS 4 tấn

Tags: SpanSet