Dây chằng hàng Spanset 10 tấn
  • Dây chằng hàng Spanset 10 tấn

Safely transport heavy loads

1.Khả năng tải lên đến 10.000 daN, đáp ứng tốt trong quá trình vận chuyển xe tải hạng nặng hoặc trong các nhà máy sản xuất máy công nghiệp
2. Được lụa chọn in nhản hàng
3. Theo tiêu chuẩn DIN EN 12195­

Write a review

Please login or register to review

Dây chằng hàng Spanset 10 tấn

Tags: SpanSet