Dây chằng hàng Spanset 20 tấn
  • Dây chằng hàng Spanset 20 tấn

Đảm bảo an toàn khi tải nặng

SpanSet‘s heavy duty ratchets are a real powerhouse. They make light work of small and large jobs

1. Thích họp trong công việc vận chuyển xe tải hạng nặng và thiết bị công nghiệp
2. Được lụa chọn in nhản sản phẩm
3. Khả năng tải 20.000 daN.
4. Theo tiêu chuẩn DIN EN 12195­2

Write a review

Please login or register to review

Dây chằng hàng Spanset 20 tấn

Tags: SpanSet